Grote Schilderijen
Mijn werk is een synthese tussen geometrische en organische vormen.
De grootsheid van moderne architectuur en natuur is mijn grootste drijfveer.
De afgebeelde zachte vormen van een blob een bloem of een voetstap in combinatie met een strakke lijn zijn prominent aanwezig.
De voorheen groot geschilderde vormen veranderen soms in repeterende vormen, waardoor organische processen worden versterkt.
Ook de schilderingen op karton en de kartondrukken en houtdrukken hebben steeds het zelfde thema.
In mijn schilderijen schroom ik het kleurgebruik niet. Het versterkt het thema en maakt mijn werk overtuigend en gedurfd.

Colourtrainserie
Veel titels van mijn geschilderde werken zijn geïnspireerd op slogans uit de popmuziek. De serie ‘Paint Talk en Music’ bestaat ook uit schilderingen in combinatie met teksten.
Ik woon aan het spoor en de teksten met voorbij razende containertreinen deed me dit uitstapje met deze schilderijen maken.

Echo
Heel spontaan heb ik een aantal schilderijen met boombladeren en letters gemaakt.
De schilderijen zijn los geschilderd en vallen op door hun kleurgebruik.
In de werken zijn letters en woorden gebruikt. Het woord ECHO is belangrijk.
De kunstenaar H.M Werkman (1882-1945) maakte een pamflet met het woord ECHO. Het was een manifest: ‘een poging de stilte te doorbreken’.
De weerkaatsing van geluid, de roep om gehoord te worden! De herhaling van de bladeren en letters en het woord ECHO in mijn schilderijen illustreren de roep om gehoord en gezien te worden.

Grow&Flow
In deze serie komen verschillende onderwerpen in beeld. Een vlinder, een blad een boom en water. De lijnen van een gebouw of een raam. In al mijn werken zijn deze onderwerpen waarbij kleur, vorm en compositie belangrijk zijn.
Steeds de mooiste uitdaging om energie en bezieling te laten zien.

In mijn grafiek beperk ik me in een of twee kleuren. Meestal contrasterende kleuren die de onderwerpen versterken. In de serie waar bladeren de hoofdrol spelen heb ik meerdere lagen over elkaar gedrukt, om zo het verassingseffect mee te kunnen laten spelen. Ik heb hierbij de ‘strakkere’ beeldentaal losgelaten.

In de serie houtdrukken ‘Tijdsopnamen’ heb ik speciale momenten gevangen en gesneden in hout en afgedrukt.
De titels verwijzen naar de verschillende belevingen.

'Reduce'
Variaties op de thema's in mijn werk van de afgelopen jaren, in een serie van 5 verschillende linodrukken in een presentatiedoos.
Gedrukt in een oplage van 5 op het Grafisch Atelier in Den Bosch.

Mushroom serie
In de vorm van de paddenstoel herken ik de beeldentaal van andere
onderwerpen in mijn werk.Ronde ovale vormen in combinatie met strakke lijnen en vlakken. Zoals van de lamellen en de steel van de paddenstoel.Elementen toegepast in mijn schilderijen en grafiek.